Politica de Confidențialitate

Informaţii generale

Confidenţialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC DESIGN BAUSISTEM SRL, cu sediul în București, șoseaua Pantelimon nr. 255, bl. 43, sc. F, et. 4, ap. 216, camera 2, Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/7471/2020, Cod Unic de Înregistrare RO42729189, capital social 200 RON, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.bausistem.ro.

1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți client al site-ului, SC DESIGN BAUSISTEM SRL (denumita in continuare Design Bausistem), va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, cum ar fi:

 • Nume si prenume
 • Numar de telefon
 • Adresa de e-mail
 • Date referitoare la modul în care utilizați site-ul (de exemplu, comportamentul /preferințele /obisnuintele dumneavoastra în cadrul domains
 • Precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul solicitării ofertelor personalizate sau în orice alt mod care rezulta din utilizarea site-ului.

Dacă sunteți vizitator al site-ului www.bausistem.ro, Design Bausistem va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati:

 • În mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații / solicitare oferta personalizată, in masura in care ne contactati in acest fel
 • In mod indirect, date precum: adresa IP, browser folosit, durata navigarii, istoricul cautarilor, sistem de operare folosit, limba și pagini vizualizate, URL-uri complete, secvența de click-uri catre, prin și de la site-ul nostru, informații sau produse vizualizate / cautate, durata vizitelor pe anumite pagini, informații privind interacțiunea cu paginile (ex. derularea, click-urile, trecerile de mouse), date despre comportamentul utilizatorilor.

De asemenea, accesand www.bausistem.ro, datele dvs. vor fi colectate și prelucrate de către serviciile de Google Analytics si Google Adwords conform politicilor Google descrise în secțiunile următoare de către Google:

2. Scopurile și temeiurile de prelucrării

Dacă sunteți client al site-ului www.bausistem.ro, Design Bausistem prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

 • pentru desfasurarea relatiei contractuale dintre dumneavoastra si Design Bausistem , respectiv pentru preluarea, validarea, solicitărilor plasate pe site, informarea dumneavoastra asupra starii acestor solicitari etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop are la baza contractul incheiat intre dumneavoastra si Design Bausistem , definit in cuprinsul Termenilor si Conditiilor https://www.bausistem.ro/termeni-si-conditii. Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derularii raporturilor contractuale dintre dumneavoastra si Design Bausistem.

 • pentru îndeplinirea obligatiilor legale ce revin în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop este necesara in baza unor obligatii legale. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este necesara. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea de a respecta obligațiile legale care-i revin și deci în imposibilitatea de a va oferi serviciile prin intermediul site-ului.

 • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms) de comunicari comerciale privind produsele și serviciile oferite de Design Bausistem, prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, dacă alegeți să le furnizati.

Va puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe site.

Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms continand comunicari comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, in principal, în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la bază interesul legitim al de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe site. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

 • pentru rezolvarea plangerilor, reclamatiilor si pentru a monitoriza traficul si a imbunatati experienta dumneavoastra oferita pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al Design Bausistem de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

3. Durata pentru care va prelucram datele

Design Bausistem va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

In cazul in care sunteti client, vom prelucra datele dumneavoastra pe intreaga durata a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina Design Bausistem (de ex, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În cazul în care doriți sa nu va mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, va puteți exercita drepturile detaliate la punctul 6 de mai jos.

Dacă va retrageti consimtamantul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Design Bausistem va inceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de pe baza consimtamantului exprimat de catre dumneavoastra inainte de retragerea acestuia.

4. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Nu inchiriem / vindem datele dumneavoastra cu caracter personal catre terte parti.

Pe langa operator, in anumite situatii, datele pot fi accesibile pentru terte parti precum furnizori de servicii, operatori de transport, furnizori de hosting, companii IT, numite, daca este necesar, ca persoane imputernicite de Operator.

Acestea sunt obligate prin contract sa mentina confidentialitatea datelor si sa le folosească exclusiv în scopul pentru care le-au fost furnizate.

De asemenea, am putea dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal catre autoritatile publice centrale / locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea site-ului
 • in situatiile in care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Design Bausistem prin intermediul site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor
 • pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege
 • atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

5. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Design Bausistem pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

6. Drepturile de care beneficiati

In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare – dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Design Bausistem , conform celor descrise in prezentul document;
 • dreptul de acces la date dreptul de a obține confirmarea din partea Design Bausistem cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare – dreptul de a obține corectarea, fara intarzieri nejustificate, de către Design Bausistem a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”) – se aplica anumite condiții; Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Design Bausistem sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restrictionarea prelucrării, în anumite condiții;
 • dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format usor de citit, precum și dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre catre alt operator de date, in măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opozitie
  – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  – in orice moment, din motive legate de situația particulară în care se afla persoana vizata, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Design Bausistem sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  – in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate in scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o masura semnificativa;
 • dreptul de a va adresa Autoritatii Naționale de supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a va exercita drepturile menționate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email: vanzari@bausistem.ro

7. Confidentialitatea minorilor

Design Bausistem nu contactează cu buna stiinta sau nu colecteaza informatii de la persoane cu varsta sub 18 ani. Website-ul nu are ca scop solicitarea de informații de orice fel de la persoane cu varsta sub 18 ani.

Dacă printr-o eroare intram in posesia unor astfel de informații și suntem instiintati de acest lucru, vom obține consimțământul parental adecvat pentru a utiliza aceste informatii sau, în cazul în care nu este posibil, vom șterge informațiile de pe serverele noastre.

Daca doriti sa ne comunicati primirea de informații despre persoanele cu varsta sub 18 ani, va rugam sa ne contactați pe email la vanzari@bausistem.ro

8. Modificări în politica de confidentialitate

Ne rezervam dreptul de a modifica aceasta politica de confidentialitate. În cazul unor modificări majore pe viitor vei fi înștiințat pe email (daca este posibil) sau prin afișarea unui mesaj specific pe site.

Aceasta pagina de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate şi pentru a vă exercita drepturile menţionate mai sus, va rugăm să vă adresaţi la adresa de email:  vanzari@bausistem.ro.